Na sportowo z PTTK

Na sportowo z PTTK

Zarząd RTR otrzymał informację o imprezie „XXVII Mikołajki z InO” planowanej w dniu 7 grudnia 2019, w ramach której istnieje możliwości zdobycia punktów na odznakę „Imprezy na Orientację”. Organizatorem imprezy jest Koło Terenowe PTTK nr 32 w Rzeszowie. Zapraszamy w imieniu organizatora do aktywnego uczestnictwa – szczegóły na tablicy informacyjnej:… Continue reading

SDT w Pstrągowej

W dniu 20 listopada 2019 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane przez UMWP. Cześć I to panel w którym prezentowano nagrodzonych oraz zapoznano z ich dorobkiem. Cześć II to zaproszenie na tradycyjny poczęstunek oraz możliwość prowadzenia rozmów w kuluarach z wyróżnionymi osobami. Należy… Continue reading

Z prac Zarządu – listopad 2019

Zarząd RTR dla celów formalnych stwierdza, iż UMWP wydał negatywną opinię w sprawie kwalifikacji oferty w zakresie organizacji imprezy „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo” planowaną w dniu 27 czerwca 2020. Jednocześnie wskazał możliwość uczestniczenia w konkursie grudniowym. W związku z powyższym NGAP uwzględni warunki przedmiotowego konkursu oraz zgłosi na formularzach… Continue reading

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Turystyki

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Turystyki

Do Zarządu RTR wpłynęło zaproszenie z UMWP na wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane w dniu 20 listopada 2019 w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Zarząd RTR reprezentować będzie Prezes – Pan Tomasz Nalepa. W programie obchodów przewidziano m.in. wręczenie: odznaki Honorowej MSiT „Za zasługi dla turystyki”, statuetek MWP „Za szczególną… Continue reading

NWZC RTR – podsumowanie aktywności członków sezon 2019

Zarząd RTR z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym na podstawie § 34 pkt. 17 Statutu Edycja 2018 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RTR, którego odbycie ustala na dzień 22 listopada 2019 r. w lokalu Dwa Bratanki Rzeszów ul. Kwiatkowskiego 145 mała sala konferencyjna o godz. 18.30 z następującym porządkiem obrad: 1.… Continue reading