O Nas

Stowarzyszenie NGO Rzeszowskie Towarzystwo Rowerowe (RTR)” powstało w dniu 21 grudnia 2017 roku w Rzeszowie. Głównym inicjatorem i założycielem jest Pan Tomasz Nalepa, który został wybrany na zebraniu założycielskim Prezesem Zarządu RTR.

RTR zostało zarejestrowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 5 stycznia 2018 roku. RTR działa na terenie miasta i powiatu Rzeszów oraz całego województwa podkarpackiego. RTR jest stowarzyszeniem turystyczno-sportowym skupiającym czynnie uczestniczących amatorów turystyki rowerowej oraz sympatyków sportu, prozdrowotnego trybu życia jak i osoby niepełnosprawne. RTR jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, promuje miasto Rzeszów, rozwój turystyki rowerowej oraz kolarstwa amatorskiego. Ponadto współdziała w swych regulaminowych czynnościach z odpowiednimi jednostkami lokalnej administracji samorządowej, organizacjami społecznymi, sportowymi i turystycznymi, zakładami pracy, placówkami oświatowymi oraz szkołami wszystkich szczebli. RTR współdziała z mieszkańcami Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w tym z osobami niepełnosprawnymi. Skupia członków bez względu na wiek. Stowarzyszenie wciąż się rozwija i współpracuje z wieloma ośrodkami. Oprócz naszego Rzeszowa, jest w stałym kontakcie i organizuje, bądź pełni funkcję współorganizatora w imprezach odbywających się np. w: Dubiecku, Lubaczowie, Przeworsku, Skrzyszowie koło Ropczyc. Ponadto nawiązaliśmy kontakt z: Agencją Rozwoju Regionalnego „Perspektywa Regionu Stryj”, Organizacją Publiczną „Velo Strijki” i Stowarzyszeniem Rowerowym Mukaczewo na Ukrainie oraz PTTS „Beskid Śląski” w Czechach. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi RTR proszone są o kontakt z prezesem Tomaszem Nalepą pod nr telefonu 601-664-048.

Komentarze są wyłączone.