Z prac Zarządu – grudzień 2019

NGAP uwzględni warunki przedmiotowego konkursu oraz zgłosi na formularzach UMWP przedmiotową imprezę – Program „Podkarpackie przestrzeń otwarta”. Zarząd RTR prześle pismo informujące o zaległości w opłatach składek członkowskich do osób które nie wpłaciły po powiadomieniu SMS. Dla celów formalnych stwierdza się, iż przekazano pismem z dnia 29 listopada br. (znak… Continue reading

Boże Narodzenie 2019

Boże Narodzenie 2019

Członkowie i Sympatycy RTR, wkrótce wszyscy zaczniemy wypatrywać pierwszej gwiazdy, która jest znakiem dla Nas aby zasiąść w gronie rodzinnym przy wigilijnym stole radując się z Narodzin Jezusa. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd RTR życzy pogody ducha, odpoczynku w tym magicznym czasie, a dla wytrwałych szerokości na świątecznych trasach.  

Za nami Walne …

22 listopada br. odbyło się NWZC RTR. Prezes RTR Pan Tomasz Nalepa przywitał zaproszonych gości oraz członków RTR. Po wybraniu przewodniczącego i protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz ustaleniu formy głosowania przystąpiono do realizacji zgłoszonego harmonogramu walnego zebrania. Konsultant ODO Pan Artur Ochmański przedstawił założenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i zapoznał szkolonych z… Continue reading