Z prac Zarządu RTR – marzec 2020

Przedmiotowy wniosek „Rajd Jadący i Lepiący” został zgłoszony poprzez Generator Wniosków Fundacji PZU. W związku z powyższym koordynator projektu przygotował wniosek na pokrycie kosztów własnych (wynikających ze zgłoszonego projektu „Rajd Jadący i Lepiący”), który skieruje do UMWP. W związku z planowanym wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem… Continue reading

Komunikat PTTK O/Rzeszów

Zarząd RTR informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Premiera o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zaplanowane imprezy przez Oddział PTTK w Rzeszowie zostają odwołane do dnia 15 kwietnia 2020. W związku z powyższym dwa rajdy z PTTK nie odbędą się w wyznaczonym terminie. Można jeździć indywidualnie na własną odpowiedzialność unikając większych zgromadzeń.… Continue reading

Komunikat organizatora rajdu PTTK

Zarząd RTR został poinformowany, iż organizator rajdu „Powitanie Wiosny – Wilcza Wola” zdecydował o zrezygnowaniu z opłaty wpisowej. Dla chętnych zalecenie aby zabrać ze sobą „coś na ząb” czyli w programie tradycyjne ognisko. Termin oraz miejsce startu nie ulegają zmianie. W imieniu organizatora zapraszamy na tę rowerową wycieczkę …

Rowerowe Powitanie Wiosny

Zarząd RTR otrzymał informację o rajdzie „Powitanie Wiosny – Wilcza Wola” od Koła Terenowego nr 32 PTTK O/Rzeszów w dniu 22 marca 2020. Wycieczkę rowerową prowadzą przodownicy turystyki kolarskiej Barbara i Julian Podsiadło (tel. 606 951 834). Zarząd rekomenduję tą imprezę życząc szerokości wszystkim uczestnikom. Plan wycieczki: 1. Zbiórka o godz.… Continue reading

Słowacja …

Słowacja …

Organizator akcji „Aktywni zimą” przesłał informację o zjazdach na Słowacji, które zakończyły formalnie program w sezonie 2019/2020. Jednocześnie dla miłośników nart jest dobre info, że Piotr zaprasza na indywidualne zjazdy z KS Grunwald-Budziwój do Białki w dniu 7 marca. Jeszcze raz gratulujemy przeprowadzenia całego programu dla dzieci i młodzieży, a… Continue reading