2 Komunikat Rajd Pokoju szlakiem Green Velo

Zarząd RTR informuje, iż jako organizator rajdu zaplanował zatrzymania, postoje i odpoczynek na trasie rajdu: 8.10-8.20 Krzywcza Rynek – kawa, foto (zatrzymanie, PS Mass MediaSan Sp. z o.o., adres Krzywcza 97 – punkt informacyjny dla turystów) 8.50-9.20 – MOR Krasice (postój) 9.50-10.00 Przemyśl – pomnik Sybiraków foto (postój) 11.00-11.45 Niziny (Rejon Odpoczynku,… Continue reading

1 Komunikat Rajd Pokoju szlakiem Green Velo

Zarząd RTR informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z bazy hotelowej/camping w Dubiecku oraz Słonne i Sielnica. Kontakt Hotel Zamek Dubiecko: Adres: Zamkowa 1, 37-750 Dubiecko, Telefon: 16 651 10 58. Kontakt camping/pole namiotowe: Pole namiotowe Płowy Wiesław Sielnica 87B, 37 – 750 Dubiecko Tel. 600 302 165 Pole namiotowe w Słonnem Ośrodek Zielona… Continue reading

Z prac Zarządu – lipiec 2019

Dla celów formalnych stwierdza się, iż podpisano umowę nr PG-V.5220.2.19.2019 z UMWP w zakresie organizacji imprezy „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo”. Przedmiotowy rajd objęli patronatem honorowym: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz ROT Świętokrzyskie (Green Velo), natomiast patronatem medialnym: Radio VIA i redakcja czasopisma „Głos znad Sanu”. Pan Bartosz Nalepa przesłał projekt… Continue reading

A pogoda zmienna jest czyli Rajd w Przeworsku

Po raz kolejny Prezes i Bodzio reprezentowali RTR na rajdzie z okazji Dni Przeworska. Pogoda nawet początkowo nam sprzyjała bo uniknęliśmy deszczu. Tak więc etap pierwszy pomyślny. W Przeworsku aura pokazała „lwi pazur” … Po instruktażu około 100 rowerzystów udało się po letnią przygodę. Przejazd deptakiem nad Mleczką, a następnie… Continue reading

Rajd Pokoju szlakiem Green Velo

Rajd Pokoju szlakiem Green Velo

Zarząd RTR informuje, iż uruchomiono zapisy na „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo”. Ilość uczestników ograniczona. Istnieje możliwość powrotu pociągiem z Baszni Dolnej, odjazd jednostki PKP o godz. 19.23, planowy przyjazd do stacji Rzeszów Główny 21.18 Start: Dubiecko-Rynek 7.20 Termin: 3 sierpnia 2019 r. Meta: Basznia Dolna (Kresowa Osada) Trasa wymagająca,… Continue reading

Jedziemy na rajd do Przeworska

Zarząd RTR otrzymał informację o rajdzie rowerowym z okazji Dni Przeworska. Zapraszamy w imieniu organizatora MOSiR Przeworsk do udziału w tej cyklicznej imprezie, która jest zarazem dla PKTR „Leliwa” Świętem Roweru. Koledzy z bratniego stowarzyszenia wykonali rekonesans trasy rajdu – sam początek jest ciekawą propozycją gdyż nie wszyscy znają ten… Continue reading

Odwołany Rajd w Białej

Zarząd RTR otrzymał informację od organizatora rajdu, że przedmiotowy rajd planowany w dniu 7 lipca 2019 r. na Osiedlu Biała w Rzeszowie nie odbędzie ze względu na niespełnienie przez organizatora rajdu procedur zabezpieczenia logistycznego rajdu. Jednocześnie ustalono, iż w przyszłym sezonie po zaakceptowaniu przez Zarząd RTR propozycji imprez zgłoszonych zgodnie… Continue reading

Rekonesans trasy Rajdu Pokoju Szlakiem Green Velo

Rekonesans trasy Rajdu Pokoju Szlakiem Green Velo

Grupa Rekonesansowa RTR odbyła rekonesans trasy Rajdu Pokoju Szlakiem Green Velo. Zarząd RTR zapoznał się z wnioskami Grupy Rekonesansowej i postanowił zmienić częściowo wcześniej zaplanowaną trasę rajdu. Przychylił się również do wniosku Prezesa RTR w zakresie zmiany godziny startu rowerzystów na przedmiotowy rajd. Ponadto zostanie sporządzony opis uwag do oznakowania… Continue reading