Zima tylko na stokach …

Zima tylko na stokach …

Kolejny zorganizowany wyjazd młodzieży w ramach akcji „Aktywni zimą”. Niektórzy stawiają pierwsze kroki ale przecież kiedyś trzeba zacząć. Najważniejsza jest pasja i samodyscyplina która pozwala na realizację i własny rozwój . Gratulujemy ponownie Piotrowi. Czekamy na efektowne zakończenie akcji. RTR już w marcu proponuje  wsiadać na swoje rumaki, tym razem… Continue reading

Z prac Zarządu – luty 2020

Zarząd RTR zgłasza koordynatora projektu „Rajd Jadący i Lepiący” którym będzie Pan Tomasz Nalepa – Prezes RTR. Koordynator projektu przygotuje przedmiotowy wniosek wykorzystując funkcje Generatora Wniosków Fundacji PZU. Nie mamy osób zalegających z opłatami składek członkowskich za 2019 – dziękujemy członkom za aktywne działanie i spełnianie nałożonych obowiązków. Zarząd RTR… Continue reading

Nie ma to jak nocą na stoku …

Nie ma to jak nocą na stoku …

Organizator akcji „Aktywni zimą” przesłał informację wraz ze zdjęciami z nocnego szusowania na stoku w Puławach. Tym razem 11 naszych członków Towarzystwa wzięło udział w nocnej eskapadzie, w tym nasi najmłodsi. Szczególnie im gratulujemy hartu ducha i udanych zjazdów. Sądzę, że kondycja uzyskana zimą podczas zjazdów narciarskich okaże się in… Continue reading

Komunikat 16 UETC

Zarząd RTR w celach organizacyjnych uzgodnień z  tymczasowym koordynatorem kol. Sławomirem Migalskim zbiera informacje od osób zarejestrowanych  u organizatora 16 UETC które rozważają wspólny przejazd transportem zorganizowanym. Zgłoszenia chętnych do przejazdu z Polski do Bośni oraz z Bośni do Polski kierować na adres e-mail: kontakt@rtr.resman.pl   Zgloszenia należy przekazać do 10 lutego… Continue reading