Zarząd

Prezes – Pan Tomasz Nalepa;
Wiceprezes-Sekretarz – Pan Tadeusz Kot;
Skarbnik – Pan Marcin Wacławek;
Członek – Pan Piotr Łabudzki;
Członek – Vacat.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Pan Dariusz Romanów;
Zastępca Przewodniczącego – Pan Bogusław Krzysztof Kaszuba;
Sekretarz – Pan Piotr Sobek.
NGAP:
Przewodniczący – Pan Marcin Tadeusz Posiak
Sekretarz – Pan Jacek Baryła
Członek – Pan Śnieżek Daniel

Komentarze są wyłączone.