Z prac Zarządu

W dniu 23 listopada br. odbyło się NWZC RTR na którym przyjęto nowy Regulamin RTR Edycja 2018. W grudniu tekst został uzgodniony z WSO UM Rzeszów, tak więc od 6 grudnia mamy zaktualizowany Regulamin Towarzystwa. Zmiany personalne zostały ujęte w zakładce „Członkowie” a nowy Regulamin ukaże się wraz z załącznikami w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

NGAP rozpatrzyła propozycje grantowe. Projekty „Mamy Wspólne Cele” ogłoszonego przez Santander Bank Polska oraz Kampanii „Kilometry Dobra”, którego organizatorem jest Fundacja Polski Instytut Filantropii nie uzyskały pozytywnej opinii NGAP.

Zarząd postanowił wysłać powiadomienie SMS do członków zalegających z opłatą składek członkowskich, w tym do dwóch którzy zrezygnowali z członkostwa. Przypominamy, iż informacja o obowiązku opłat składek członkowskich znajduje się w zakładce „Komunikaty”.

Przesłano treść listu intencyjnego do PTTS w Czeskiej Republice. Aktualnie Zarząd oczekuje parafowania Listu przez stronę czeską. W przypadku akceptacji dokumentu do etapu planowania zostaną dopisane propozycje PTTS w Czeskiej Republice. Przypominamy, że obecnie Zarząd oczekuje na propozycje imprez od podmiotów z którymi mamy nawiązaną współpracę. W styczniu 2019 odbędzie się kwalifikacja zgłoszonych imprez do Harmonogramu Zamierzeń RTR w 2019.

Zarząd Towarzystwa zdecydował się na rozszerzenie aktywności członków w zakresie sportów zimowych – jazda na nartach. Wyjazdy odbywać się będą w trybie zapisów indywidualnych. Zarząd RTR ufunduje nagrody dla najbardziej aktywnych członków na zgrupowaniach narciarskich. Aktywność członków spada w okresie zimowym. W związku z powyższym Zarząd RTR postawił wyjść z nową propozycją uprawiania dodatkowo jazdy na nartach przez członków Towarzystwa. Jest to program pilotażowy, który koordynuje Członek Zarząd RTR Pan Piotr Łabudzki. W przypadku powodzenia programu imprez zimowych Zarząd Towarzystwa przygotuje nowelizację Regulaminu RTR o dyscypliny zimowe, w tym jazdę na nartach.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz