Z prac Zarządu – styczeń 2020

Dla celów formalnych stwierdza się, iż zgłoszono na formularzach UMWP przedmiotową imprezę – „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo” – w ramach Programu „Podkarpackie przestrzeń otwarta”, pismo z dnia 21 grudnia 2019 (znak sprawy: RTR/9-46/2019). Aktualnie zarząd oczekuje na decyzję Komisji Konkursowej.

Dla celów formalnych stwierdza się, iż zgłoszono ofertę na imprezę „Rajd Jadący i Lepiący” do PZU S.A. w Rzeszowie pismo z dnia 12 grudnia 2019 (znak sprawy: RTR/39-1/2019). Aktualnie Zarząd RTR oczekuje na decyzję Fundacji PZU.

W związku z wpływem uzupełniających informacji w zakresie zgłaszanych imprez przez współpracujące podmioty z RTR ostateczną kwalifikację Zarząd Towarzystwa przeprowadzi w miesiącu lutym oraz powiadomi podmioty o swojej decyzji.

KR w protokole za IV kwartał 2019 nie wniosła uwag do polityki finansowej Zarządu RTR.

Zarząd RTR stwierdza odbycie okresu kandydackiego nowego członka który złożył deklaracje w listopadzie 2019 i pozytywnie kwalifikuje do statusu członka RTR: Pan Tomasz Korczyński. Tak więc pozyskaliśmy do Towarzystwa nowego członka.

W związku z nowym obowiązkiem w zakresie rozliczenia Towarzystwa z US tj. założeniem mikrorachunku Pan Tomasz Nalepa – Prezes RTR dokona przedmiotowego założenia w siedzibie II US w Rzeszowie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz