Komunikat 16 UETC

Zarząd RTR w celach organizacyjnych uzgodnień z  tymczasowym koordynatorem kol. Sławomirem Migalskim zbiera informacje od osób zarejestrowanych  u organizatora 16 UETC które rozważają wspólny przejazd transportem zorganizowanym. Zgłoszenia chętnych do przejazdu z Polski do Bośni oraz z Bośni do Polski kierować na adres e-mail: kontakt@rtr.resman.pl   Zgloszenia należy przekazać do 10 lutego 2020 na podany adres e-mail. Po tym terminie zgłoszenia nie będą uwzględniane.

W wiadomości e-mail proszę podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej wraz z danymi osób które zgłasza.

Zarząd RTR oceni ilość zgłoszonych osób i podejmie decyzję którą przekaże osobom zainteresowanym poprzez komunikat na stronie internetowej, fb i twitter RTR oraz prześle informację na wskazane adresy e-mail osób zgłaszających.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz