Z prac Zarządu RTR – marzec 2020

Przedmiotowy wniosek „Rajd Jadący i Lepiący” został zgłoszony poprzez Generator Wniosków Fundacji PZU. W związku z powyższym koordynator projektu przygotował wniosek na pokrycie kosztów własnych (wynikających ze zgłoszonego projektu „Rajd Jadący i Lepiący”), który skieruje do UMWP.

W związku z planowanym wprowadzeniem stanu epidemiologicznego w Polsce w zakresie zakażeń koronawirusem COVID-19 od 14 marca 2020 do 14 kwietnia 2020 członkowie Zarządu RTR przyjmują zażalenia i inne zgłoszenia w formie elektronicznej na wskazany adres w zakładce „Kontakt”.

W zakresie imprez ujętych w Harmonogramie Zamierzeń RTR w sezonie 2020 informacje o rajdach podawane będą zgodnie z terminarzem. Komunikat organizatora imprezy będzie wiążący czy dana impreza się odbędzie. Indywidualne wyjazdy odbywają się ale na własną odpowiedzialność.

W związku z pismem Naczelnika 2 US w Rzeszowie z dnia 5 marca 2020 (nr sprawy: 1822-SOB-2.4030.206.2020.WYM21.W) Prezes Zarządu Pan Tomasz Nalepa wykona zalecenia ujęte w przedmiotowym piśmie.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz