Maj 2019 – Z prac Zarządu

Zarząd RTR stwierdza się, iż zawarto umowę nr PG-V.5220.2.12.2019 w dniu 26 kwietnia 2019 r. w zakresie organizacji Dubieckiego Rajdu Krajoznawczego szlakiem Green Velo. Opracowano sprawozdanie rozliczające umowę i przekazano do UMWP.

Zarząd RTR informuje, iż trwają działania w zakresie testu bramek SMS oferowanych przez platformy internetowe oraz warunków technicznych określonych przez usługodawców. O wybranym wariancie członkowie Towarzystwa zostaną poinformowani na NWZC RTR w zakresie uruchomienia systemu powiadamiania SMS członków o imprezach organizowanych i współorganizowanych przez RTR.

Przesłano pismo informujące dłużnika o zaległości wobec Towarzystwa. Pisma te są wstępną formą dyscyplinującą członków RTR w zakresie opłat składek członkowskich.

Informacje o rajdach w Narolu oraz opisy imprez które się odbyły znajdują się na stronie internetowej, fb i Twitter RTR. Zapraszamy do zapoznania się z tymi postami.

KR RTR analizowała politykę finansową realizowaną przez Zarząd Towarzystwa. W okresie od 1 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019 nie wnosi zastrzeżeń w tym zakresie.

Ustala się okres kandydacki dla: Pani Aurelii Gogola, Pani Kingi Gogola, Pani Kamili Gogola, Pana Mateusza Piecuch i Pana Arkadiusza Piecuch którzy złożyli deklarację 22 kwietnia br. – do 21 maja 2019 r. Zarząd RTR skierował pisma informujące kandydata o okresie kandydackim oraz obowiązku uiszczenia przedmiotowej opłaty wpisowej w kwocie 20 zł. W związku z powyższym zaktualizowano zakładkę „Członkowie”.

Zarząd RTR podjął uchwałę nr 1 /PZ/2019 w sprawie zwołania NWZC RTR zaplanowanego na dzień 24 maja 2019. Szczegółowe informacje w poście na stronie RTR i fb RTR. Zapraszamy wszystkich członków do udziału w Walnym Zebraniu.

 

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz