Z prac Zarządu – wrzesień 2019

Dla celów formalnych stwierdza się, iż UMWP przyjął rozliczenie umowy nr PG-V.5220.2.19.2019 w zakresie organizacji imprezy „Rajd Pokoju szlakiem Green Velo”. Do 30 września 2019 r. Zarząd RTR wraz z NGAP przygotuje nowy projekt obejmujący promocję szlaku Green Velo i rejonów Podkarpacia, który zostanie skierowany do UMWP.

Skarbnik Zarządu Pan Marcin Wacławek prześle informację SMS do osób zalegających z opłatą składek członkowskich o wysokości zaległości wobec Towarzystwa. Komunikat zostanie ponowiony, do osób które nie wpłacą zaległości zostanie wysłane pismo informujące o zaległości a następnie gdy nie nastąpią wpłaty od dłużników Zarząd RTR wykorzysta procedury opisane w Regulaminie RTR Edycja 2018.

W dniach 12-15 września br. grupa inicjatywna RTR uda się na Ukrainę celem podpisania współpracy z Organizacją Publiczną „VeloStrijki” oraz Stowarzyszeniem Mukaczewo. Istnieje potencjalna możliwość zawarcia współpracy ze stroną Słowacką, której reprezentanci będą uczestniczyli w przedmiotowym rajdzie. Zaplanowano spotkanie stowarzyszeń z Polski, Ukrainy i Słowacji.

Stwierdza się, iż 14 sierpnia br. nw. członkowie przeszli szkolenie w WORD Rzeszów w zakresie kierowania ruchem drogowym: Pan Jacek Baryła, Pan Marcin Wacławek, Pan Marcin Posiak. Aktualnie 8 członków RTR posiada uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. Kolejnym szkoleniem jakie planuje Zarząd RTR dla członków jest Kurs Podstawowej Pierwszej Pomocy.

Do najważniejszych zadań należy zabezpieczenie rajdu: 28 września br. w Skrzyszowie.

Zarząd RTR stwierdza odbycie okresu kandydackiego nowego członka który złożył deklaracje w sierpniu i pozytywnie kwalifikuje do statusu członka RTR: Pan Dariusz Gogola. Tak więc nasze Towarzystwo pozyskało nowego członka. Wszystkie zmiany personalne ujęto w zakładce „Członkowie”.

Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz